ویدیوهای نوسا

توضیحات فیلم

چرا اینتل دک؟

1.اجرای اسان 2. سبک 3. کاملا اقتصادی 4.اجرای اسان 5.کاهش ضخامت سقف 6.مقاوم در برابر حریق 7. کاهش خطای اجرایی و…